شما چطور درست میکنی؟

شما چطور درست می‌کنید؟ هرکسی برای پخت غذا از یک روشی استفاده می‌کند. مثلاْ برای پخت یک قرمه سبزی مشتی به تعداد آدم‌های روی زمین راه وجود دارد. یکی لوبیا قرمز استفاده می‌کند یکی لوبیا چیتی. حال تو هم می‌تونی بگی هر غذایی رو با چه روشی درست می‌کنی، یا از همه مهمتر تو منطقه و شهر شما اون غذارو چطور درست می‌کنن و یا حتی قصه‌هر غذا چیه؟

باحضور محترم پنیر پارمزان و رب گوجه فرنگی ماهوند

باحضور محترم زعفران و سیر ترشی ماهوند

باحضور محترم رب انار و ترشی سیر ماهوند

باحضور محترم زعفران و ترشی سیر ماهوند

باحضور محترم کنسرو عدس و ترشی سیر ماهوند

باحضور محترم ترشی و زیتون ماهوند

دستور پخت خود را برای ما ارسال کنید: