سریع، خوشمزه، سالم ...

Fast, tasty, healthy

شرکت ماهوند خراسان با بهره بردن از تجربه ۵۰ ساله در زمینه تولید صنایع غذائی تبدیلی و با استفاده از تکنولوژی روز و به کار گرفتن آن ، همواره در جهت تولید با کیفیت و رضایتمندی مشتری و مصرف کننده گام بر میدارد. موید این موارد انتخاب شرکت صنایع غذائی ماهوند به عنوان اولین و تنها واحد تولید کننده رب ، کمپوت ،کنسرو و مربا به عنوان واحد نمونه کشوری از اداره کل استاندارد در استان خراسان رضوی که قطب تولید صنایع غذائی تبدیلی است، می باشد.
انتخاب به عنوان واحد نمونه اداره نظارت بر مواد غذائی و داروئی در چند دوره متوالی و افتخار کسب واحد برتر در زمینه رعایت حقوق مصرف کنندگان از سازمان صنعت ،معدن و تجارت از دیگر عناوین کسب شده توسط شرکت ماهوند خراسان می باشد.

80

product

ماهوند با بیش از ۸۰ محصول و استفاده از مواد اولیه با کیفیت و سالم کشاورزی و پرهیز از استفاده مواد افزودنی و نگهدارنده و تلاش در جهت افزایش مستمر کیفیت محصولات در کنار رضایتمندی مشتری سرلوحه امور شرکت می باشد و با اتکا به این اصول و چشم انداز های ترسیم شده درصددگسترش سهم بازار های داخلی و خارجی می باشد.

واحد نمونه
سال ۱392

واحد نمونه
استاندارد 1392

معاونت غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی